CHẠM LÀ THÍCH
CÔNG NGHỆ QLED 4K
BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ 24 th

Hotline

090 9999 277

KHO ỨNG DỤNG CẬP NHẬT EONON PRO

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM UPDATE DÀNH CHO MÀN HÌNH Ô TÔ THÔNG MINH EONON PRO

 

1. PHẦN MỀM YOUTUBE VANCED V2

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1YtW4XAoZdkoq8sUUh8ngnPVMS1Nu21iW/view?usp=sharing

2. PHẦN MỀM YOUTUBE VANCED V90NEW

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1HBAO7ueG4Asr5XA_t0mzZwV-KVIKGzTX/view?usp=sharing

3. PHẦN MỀM GỌI ĐIỆN THOẠI

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1E6tXkx1CfVs42X4nU7-C2hkFi3xLnCPr/view?usp=sharing

4. PHẦN MỀM USB VIDEO OUT

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1z7tnS4Pz61ArY4DIJyIOZN07v1nPK_gA/view?usp=sharing

5. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẬP TIN

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QuZktid5l_Ol15zHFvwuRSVfqCKtvefC/view?usp=sharing

6. PHẦN MỀM VIETMAP S1 MỚI NHẤT 6-2023

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/190s3SADEB5QlmgUFpsYqlKZbvQOi5_n1/view?usp=sharing

7. PHẦN MỀM VIETMAP S2@

https://drive.google.com/file/d/1-UkHEqc6BQ13mUCbG5FFTCu0zaR3767O/view?usp=drivesdk

8. PHẦN MỀM ĐỊNH VỊ QUẢN LÝ XE

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ZoQqf1AKOVmvKwOLUCMcPOoPGH7bAffT/view?usp=sharing

9. dinh vi eononpro

Tải tại đây:https://drive.google.com/file/d/1ZyizR-CsnK_XdM_XNcTI_5T77BHjCurh/view?usp=sharing

10. VIETMAP MAZDA 1920X720

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1VuuxlAeNAiQhCY1gyoQYsBieuD0vphQI/view?usp=sharing

11. PHẦN MỀM TRỢ LÝ TIẾNG VIỆT - KIKI 

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sRJ5_iIJRBS_dmsMLczdpU3_ktR7P78U/view?usp=sharing

12. PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1c_ZdNK9UiX8A3Z-nXzEfywj03lOwc8K4/view?usp=sharing

13. PHẦN MỀM VIETMAP S2

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1H2dQ53IpqNPSrxsULVkwIBaCcx4kAAPv/view?usp=sharing