CHẠM LÀ THÍCH
CÔNG NGHỆ QLED 4K
BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ 24 th

Hotline

0932 477 179

KHO ỨNG DỤNG CẬP NHẬT EONON PRO

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM UPDATE DÀNH CHO MÀN HÌNH Ô TÔ THÔNG MINH EONON PRO

 

1. PHẦN MỀM YOUTUBE VANCED 2022

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1HSO5Yapf-OGrsdZan--GX831lxDHOiXY/view?usp=sharing

2. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI EONON PRO 2.0

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1GLiqlCKL1fiBDQ4ySwUPCuLauRVepzMs/view?usp=sharing

3. PHẦN MỀM GỌI ĐIỆN THOẠI

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1E6tXkx1CfVs42X4nU7-C2hkFi3xLnCPr/view?usp=sharing

4. PHẦN MỀM USB VIDEO OUT

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1WBbgej38dkap5D0BUcBfhISbdOXTlMiS/view?usp=sharing

5. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẬP TIN

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QuZktid5l_Ol15zHFvwuRSVfqCKtvefC/view?usp=sharing

6. PHẦN MỀM VIETMAP S1 MỚI NHẤT

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/13qKSNLoZrTdymVeeQJo1eBN3Z3eDvr63/view?usp=sharing

7. PHẦN MỀM GIẢI NÉN

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/16JdV-IybPNctWo9ylzP7KrkuBgCZRwwv/view?usp=sharing

8. PHẦN MỀM ĐỊNH VỊ QUẢN LÝ XE

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ZoQqf1AKOVmvKwOLUCMcPOoPGH7bAffT/view?usp=sharing

9. PHẦN MỀM QUẢN LÝ YOUTUBE

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Qmp92wT3ydHW1_7lEuYYl2YOAmev052I/view?usp=sharing

10. VIETMAP MAZDA 1920X720

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1VuuxlAeNAiQhCY1gyoQYsBieuD0vphQI/view?usp=sharing

11. PHẦN MỀM TRỢ LÝ TIẾNG VIỆT - KIKI 

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sRJ5_iIJRBS_dmsMLczdpU3_ktR7P78U/view?usp=sharing

12. PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1c_ZdNK9UiX8A3Z-nXzEfywj03lOwc8K4/view?usp=sharing

13. PHẦN MỀM VIETMAP S2

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1H2dQ53IpqNPSrxsULVkwIBaCcx4kAAPv/view?usp=sharing